Linnéuniversitetet

Tabula har som ensam leverantör tecknat avtal med Linnéuniversitetet.


Ramavtal Linnéuniversitetet

Referensnummer DNR 2015/199 - 2.1.6

Gäller tom 2020-11-30

Avtalet omfattar system för AV-installationer i samband med nybyggnad, ändring, komplettering eller reservdelar.

AV installationer omfattar system för ljud, bild, distansundervisning och e-möten.